JongLeren


Soms lukt een gewone school niet meer. Dan is er behoefte aan een andere vorm van leren en een andere manier van begeleiden. Paradij JongLeren  kan dan voor korte of langere tijd een oplossing zijn. In nauw overleg met de betrokken leerplichtambtenaar, de school van herkomst en eventuele hulpverleners zoeken we naar nieuwe mogelijkheden. En die nieuwe mogelijkheden vinden we vaak, samen met onze orthopedagoog en onze leercoach. Meestal komt er zo weer zicht op een startkwalificatie of een route terug naar regulier onderwijs.

Bekostiging van een plek in Paradij JongLeren kan vaak vanuit een persoonsgebonden budget. Ook de school van herkomst draagt bij in de kosten.